Skupština ogranka Daruvar

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Daruvar saziva Skupštinu Ogranka koja će se održati u subotu 8. prosinca 2012. god. u službenim prostorijama ogranka, Trg Franje Tuđmana 7, s početkom u 18 sati.

Za skupštinu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora Ogranka o postupku za izbor kandidata za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za članove Izvršnog odbora Ogranka radi proširenja Izvršnog odbora

7. Izbor članova Izvršnog odbora

8. Izvješće izborne komisije

9. Predstavljanje kandidata za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika

10. Izbor kandidata za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika

11. Izvješće izborne komisije

12. Završna riječ kandidata za gradonačelnika i predsjednika Ogranka

13. Razno

Molim sve pozvane da se odazovu na sastanak.

Predsjednik Ogranka Daruvar

Vladan Ivković
098/961-8132
daruvar@laburisti.com

| Broj posjeta: 924 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Daruvar"

Imate li komentar?