Skupština ogranka Darda

Temeljem Članka 8. Stavka 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Darda Hrvatskih laburista-Stranke rada saziva Skupštinu ogranka Darda koja će se održati dana 12. 12. 2012. godine, s početkom u 19 sati u Dardi, na adresi P. Šandora 15.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za:radno predsjedništvo,verifikacijsku komisiju,izbornu komisiju,zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za člana Izvršnog odbora tajnim glasovanjem

7. Izbor člana Izvršnog odbora

8. Izvješće izborne komisije

9. Predstavljanje kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika

10. Izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika

11. Izvješće izborne komisije

12. Završna riječ kandidata za gradonačelnika/načelnika i predsjednika ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu

Predsjednik ogranka

Dudaš Damir
091/220-0274

| Broj posjeta: 755 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Darda"

Imate li komentar?