Skupština ogranka Đakovo

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Đakovo Hrvatskih laburista – Stranke rada saziva Skupštinu ogranka Đakovo koja će se održati dana 5. 12. 2012. godine, s početkom u 19 sati u velikoj vijećnici Grada Đakova, na adresi Trg. Dr. Franje Tuđmana 4.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine u usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za dva člana Izvršnog odbora ogranka radi proširenja Izvršnog odbora tajnim glasovanjem.

7. Izbor članova Izvršnog odbora

8. Izvješće izborne komisije

9. Predstavljanje kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika

10. Izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika tajnim glasovanjem

11 Izvješće izborne komisije

12. Završna riječ kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i predsjednika ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik ogranka
Nikola Lelas
095/844-3230

| Broj posjeta: 786 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Đakovo"

Imate li komentar?