Predsjedništvo Hrvatskih laburista dalo pozitivno mišljenje za 19 novih kandidatura

Zagreb, 27. studenog – U prvom krugu donošenja mišljenja za kandidature, Predsjedništvo Hrvatskih laburista – Stranke rada na Sjednici održanoj 20. studenog donijelo je deset pozitivnih mišljenja. U drugom krugu na Sjednici 27. studenoga, donijeto je 19 pozitivih mišljenja o pristiglim i pravovaljanim kandidaturama za kandidate za načelnike općina, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike. Mišljenje Predsjedništva donijeto je sukladno Odluci o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine. Podsjećamo, temeljem iste Odluke, Skupštine ogranaka, tj. podružnica zaključno s 30. prosinca 2012. godine moraju donijeti i konačnu odluku o prihvaćanju kandidatura, nakon čega se kandidatura smatra službenom.

Pozitivno mišljenje Predsjedništva Hrvatskih laburista-Stranke rada dobile su kandidature za Istarsku županiju (doc.dr.sc. Ticijan Peruško za župana, Mario Radešić za zamjenika župana, Nansi Tireli za zamjenika župana), za Krapinsko-zagorsku županiju (mag.pol. Natalija Lukec, prof. za župana, Tea Vdović, bacc.psych za zamjenika župana, Tomislav Končevski za zamjenika župana), za Primorsko-goransku županiju (Hrvoje Maračić za župana, Dina Domijan, mag.oec. za zamjenika župana, Jelena Krpan, prof. za zamjenika župana), za Varaždinsku županiju (Siniša Miličić za župana, Ivana Pomahač, mag.educ.philol.angl.et litt. comp. za zamjenika župana, Davor Golub za zamjenika župana), za grad Knin (Marijo Blatančić, dipl.oec. za gradonačelnika, Goran Velić za zamjenika gradonačelnika, Predrag Lončar za zamjenika gradonačelnika), za grad Križevce (Damir Špoljar za gradonačelnika, Dubravko Amidžić za zamjenika gradonačelnika, Stojan Miščević, prof. za zamjenika gradonačelnika), za grad Mali Lošinj (Dorian Božičević, mag.teol. za gradonačelnika, Irena Dlaka, prof. za zamjenika gradonačelnika), za grad Osijek (Prof. Jaroslav Pecnik za gradonačelnika, Silvija Dološić, mag.iur. za zamjenika gradonačelnika, Bruno Zorić za zamjenika gradonačelnika), za grad Rijeku (dr.sc. Predrag Šustar za gradonačelnika, Vedran Sabljak, ing. za zamjenika gradonačelnika, Danijel Paliska, dipl.oec. za zamjenika gradonačelnika), za grad Varaždinske Toplice (Dragutin Sakač, inž. za gradonačelnika, Stanko Medvedec, inž. za zamjenika gradonačelnika), za općinu Darda (Ivan Mesarić za načelnika, Liana Mur za zamjenika načelnika), za općinu Dekanovec (Željko Žerjav za načelnika, Monika Tomašek za zamjenika načelnika), za općinu Donja Dubrava (Mario Mikulan za načelnika, Elizabeta Horvat za zamjenika načelnika), za općinu Donji Kraljevec (Tamara Recek za načelnika, Milica Runjak za zamjenika načelnika), za općinu Križ (Marko Magdić, struč.spec.oec. za načelnika, Mladen Rogić za zamjenika načelnika), za općinu Petrijevci (Tihomir Reiter za načelnika, Igor Valpovac za zamjenika načelnika), za općinu Satnica Đakovačka (Marko Mikešić za načelnika, Mirela Mikešić za zamjenika načelnika), za općinu Sveti Ivan Žabno (Jerko Mišura za načelnika, Zvonko Peharda za zamjenika načelnika), za općinu Veliko Trgovišće (Robert Greblički, ing. za načelnika, Štefica Kukolja, ing.građ. za zamjenika načelnika).

Odlukom Predsjedništva o kandidaturama iz Međimurske županije, gradova Čakovca, Dubrovnika, Koprivnice, Splita i Zagreba odlučiti će se naknadno. Ogranak Novi Marof upućen je na ponavljanje postupka kandidiranja sukladno proceduri propisanoj u Odluci, dok je ogranku Beli Manastir omogućeno da kandidature dostavi u roku od 15 dana.

| Broj posjeta: 1.660 |

Želite li komentirati? Objava: "Predsjedništvo Hrvatskih laburista dalo pozitivno mišljenje za 19 novih kandidatura"

Imate li komentar?