Predrag Šustar: Obersnel igra monopoly umjesto da polaže račune

Čak 22 milijuna kuna isplaćeno je samo za interkalarnu kamatu, a Rijeka sport nije ni počeo otplaćivati kredit za bazen, tvrdi Šustar

RIJEKA Kandidat Hrvatskih laburista stranke rada za riječkog gradonačelnika Predrag Šustar oštro je kritizirao model upravljanja riječkim proračunom na primjeru zaduženja Rijeka sporta, uz poruku da Obersnelova gradska vlast loše priprema projekte, loše upravlja gradskim financijama i tretira novac građana Rijeke kao igru, kao “monopoly money”.

Naime, objasnio je Šustar, u 2008. i 2010. godini Grad Rijeka je trgovačkom društvu Rijeka Sport d.o.o. (koje je u stopostotnom vlasništvu Grada Rijeke, a koje obavlja poslove upravljanja, održavanja i izgradnje sportskih objekata), dao suglasnost za ugovaranje kredita kod poslovne banke u iznosu od 212. milijuna kuna.

Navedeno zaduženje planirano je za financiranje izgradnje objekata sporta i tehničke kulture te rekonstrukciju postojećih objekata – kompleks bazena i uređenje plažnog pojasa, atletska dvorana, astronomski centar, rekonstrukcija dvije dvorane, atletske staze i dva nogometna igrališta.

Ugovoreni rok otplate ugovorenog kredita je 2021. godina, a kao instrument osiguranja povrata kredita upisano je založno pravo na nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke (bazenski kompleks) procijenjene vrijednosti 240.1 milijuna kuna.

TD Rijeka Sport povuklo je sredstva od poslovne banke u iznosu 212 milijuna kuna, te je na povučeni dio sredstava do izgradnje svih planiranih objekata, odnosno do stavljanja kredita u otplatu ugovorena interkalarna kamata.

Međutim, zbog nepripremljenosti provođenja planiranih projekata te nedostatka financijskih sredstava za otplatu kredita od 2008. do 2011. godine iz proračuna Grada Rijeke je plaćena interkalarna kamata u iznosu 22.4 milijuna kuna .

– Gradska vlast prema odredbi članka 11. Zakona o proračunu, obvezna je proračunska sredstva koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. U navedenom slučaju ugovaranja kredita sramotno je da je planirana dinamika izgradnje objekata odnosno otplata preuzete kreditne obveze toliko loše planirana da je na kraju iz Proračuna Grada Rijeke plaćen ukupni iznos od 22,4 milijuna kuna na račun interkalarne kamate. Drugim riječima, tek nakon podmirenja navedenog iznosa započeta je redovna otplata kredita prema dogovorenoj dinamici otplate, tako da je ukupan iznos od 22.4 milijuna kuna praktično tijekom tri godine bačen u vjetar – rekao je Šustar. Usporedbe radi, ukupan trošak izgradnje Dječjeg vrtića Srdoči iznosio je 23.5 milijuna kuna, a zaizgradnju Dječjeg vrtića Pehlin (koja je trebala započeti 2013. godine ali se u proračunu za 2013. godinu od početka izgradnje odustalo) potrebno je osigurati približno 25 milijuna .

“Nesposobnost sadašnje gradske uprave u upravljanju proračunskim sredstvima građane Grada Rijeke je praktično stajala cijele jedne nove zgrade dječjeg vrtića u koji bi se moglo smjestiti barem stotinjak djece. Uzmemo li u obzir da je 175 mališana nakon provođenja upisa u dječje vrtiće za ovu školsku godinu ostalo bez mjesta u vrtiću, te da se problem s nemogućnošću upisa djece ponavlja iz godine u godinu, ovo neodgovorno razbacivanje proračunskm sredstvima postaje još neprihvatljivije te svjedoči o načinu na koji sadašnja gradska vlast “brine” o građanima Grada Rijeke i njihovim potrebama kada upravlja našim novcem koji puni gradski proračun”, rekao je kandidat Laburista.

Šustar se pita zašto se lokalna riječka vlast na čelu sa Vojkom Obersnelom stalno razmeće temom ulaska u EU, kad upravo Europska komisija navodi četiri prioritetna područja za Hrvatsku u proračunu 2014-2020., a među njima je i – upravljanje javnim novcem.

– Na mjestu Vojka Obersnela, ja bih se bojao ulaska u EU. U EU je moguće pratiti trag novca, on je markiran, i transparentnost se mjeri samo po tijeku javnog novca. To nije novac Vojka Obersnela, već građana, i njime se mora baratati odgovorno, a mi ne znamo stvarno stanje proračuna – poručio je Šustar. Svaka čast gradonačelnikovom webu, on je jako lijep, ali interesira nas stvarno stanje proračuna, njegovo zaduženje i zaduženje trgovačkih društava, dodaje kandidat Laburista.

On poziva da se puno više angažiraju sposobni i obrazovani ljudi iz gradske uprave na EU projektima: “To je velik pogon, u kojem ima puno sposobnih ljudi koji razumiju trendove. No, treba im dati više slobode, više zraka, da se iskažu, a sada ih se guši i sve odluke se donose u uskom krugu”, poručili su Laburisti.

Izvor: http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Predrag-Sustar-Obersnel-igra-monopoly-umjesto-da-polaze-racune

| Broj posjeta: 727 |

Želite li komentirati? Objava: "Predrag Šustar: Obersnel igra monopoly umjesto da polaže račune"

Imate li komentar?