Dr.sc. Ticijan Peruško predstavio 20 razvojnih programa za pomoć Uljaniku

PROGRAM KANDIDATA LABURISTA ZA ISTARSKOG ŽUPANA

Dr.sc. Ticijan Peruško u današnjem predstavljanju izbornog programa prezentirao je 20 razvojnih programa pomoći Uljaniku. Programi su svrstani u 4 grupe koji obuhvaćaju pomoć u tehnološkom razvoju, pomoć u ekonomsko-financijskom poslovanju, tržišnom nastupu, kadrovskom usavršavanju i popunjavanju, te uvođenju inovacija. Uljanik je najvažnije poduzeće u industriji Istarske županije, izuzetno značajan za gospodarstvo i županija se mora aktivnije uključiti u njegov razvoj. Od ukupnog izvoza koji ostvaruje Istarska županija s blizu 50 posto sudjeluje Uljanik.

Sa svojim intelektualnim potencijalom, razvojnim mogućnostima i prilagodljivosti tržištu Uljanik ima budućnost. No, Uljaniku treba podrška kako od države tako i od županije. Iz toga razloga kandidat Hrvatskih laburista za istarskog župana doc.dr.sc. Ticijan Peruško predstavio je svoj izborni program koji obuhvaća 20 županijskih razvojnih programa namijenjenih pomoći u poslovanju i razvoju Uljanika. Do sada se nijedna stranka nije oglasila sa programima vezanim za Uljanik, kojeg niti ne spominju u svojim istupima, a time Laburisti ponovo pokazuju da imaju rješenja na goruća pitanja u Istri.

Programi su koncipirani tako da pomognu Uljaniku u tehnološkom razvoju, ekonomsko-financijskom poslovanju, tržišnom nastupu, kadrovskom usavršavanju i popunjavanju, te uvođenju inovacija. Prva grupa programa namijenjena je pomoći Uljaniku u tehnološkom razvoju. Ova grupa obuhvaća pet županijskih razvojnih programa u suradnji sa Politehnikom-Pula, visoko tehničko-poslovnom školom čiji je osnivač Istarska županija. Programi obuhvaćeni u ovoj grupi odnose se na edukaciju postojećih i novih kadrova, unaprjeđenje proizvodnje i proizvodnih procesa, pronalazak novih znanja, tehničkih rješenja i tehničku analizu. Upravljanje ekonomsko-financijskim poslovanjem značajno je za stabilnost i prosperitet Uljanika. Stoga su formirani posebni županijski programi pomoći za ovaj segment. Programi obuhvaćaju suradnju Uljanika i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakulteta za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković”. Programi obuhvaćaju područja troškovne analize proizvodnog procesa, ekonomske analize nastupa na novim tržištima, analizu brodograđevnog tržišta, financijsko upravljanje poslovanjem i zaduživanjem, financijsku analizu članica Uljanik grupe i konzalting u implementaciji novih rješenja. Treća grupa programa obuhvaća županijske programe suradnje srednjih škola i Uljanika.

Ova grupa sadržava pet programa usmjerenih na uvođenje novih nastavnih programa iz područja brodogradnje, izradu baze podataka sa ocjenama učenika i zapažanjima profesora o afinitetima učenika za rad u brodogradnji, specijalizaciju učenika u brodogradilištima u zemlji i izvan zemlje, te aktivnije sudjelovanje stručnjaka iz područja brodogradnje u srednjoškolskoj edukaciji. Uvođenje inovacija u proizvodni proces, te proizvodnja novih inovativnih proizvoda zahtjevi su koji se postavljaju pred modernu brodogradnju. Uspješnost Uljanika ovisi i o tome. Županijski programi pomoći u ovom području odnose se na uključivanje u proces uvođenja inovacija povezivanjem Saveza udruge inovatora Istarske županije, Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirkovića”, Politehnike i Uljanika. U ovoj grupi nalaze se pet razvojnih programa sa ciljem utvrđivanja tehnološke i ekonomske primjenjivosti postojećih inovacija u brodograđevni proces, kreiranje novih inovacija koje udovoljavaju tehnološkim i ekonomskim zahtjevima brodogradnje, te analize inovacija primijenjenih na brodograđevnom tržištu. Najvažniji ciljevi svih prezentiranih županijskih programa za pomoć razvoju Uljanika ogledaju se u povećanju zaposlenosti, ubrzani razvoj brodogradilišta, osvajanje novih tržišta, postizanje bolje financijske efikasnosti, razvoj proizvodnog programa, uvođenje inovacija i dostupnosti novih znanja.

Izvor: http://regionalexpress.hr/site/more/dr.sc.-ticijan-peruko-predstavio-20-razvojnih-programa-za-pomo-uljaniku/

| Broj posjeta: 788 |

Želite li komentirati? Objava: "Dr.sc. Ticijan Peruško predstavio 20 razvojnih programa za pomoć Uljaniku"

Imate li komentar?