Završila "Knjiga žalbe" u Koprivnici (audio)

Ogranak Koprivnica tijekom mjeseca rujna, svaki ponedjeljak i subotu provodio je akciju „Knjiga žalbe“na dvije lokacije u gradu

Akcija je imala za cilj omogućiti građanima Koprivnice iskazivanje problema s kojima su suočeni u funkcioniranju lokalne samouprave. Ukupno je upisano više od 60 raznih pritužbi i sugestija od onih općenitih, upućenih prema gradskim dužnosnicima do konkretnih koji se tiču raznih komunalnih i drugih problema.

Malo ili puno primjedbi? Bili bismo svakako zadovoljniji većim odazivom građana. Građani su nam rekli kako imaju osjećaj odvojenosti od vlasti te kažu da ih se jedino svake četiri godine traži da zaokruže određenu političku opciju koja ih onda zaboravi do slijedećih izbora.

S čime smo zadovoljni?

Mnogi građani su nam prilazili i izražavali zadovoljstvo s našim akcijama i zalaganjem za pošteno, transparentno i javno funkcioniranje i države i lokalne i regionalne samouprave. Zadovoljni smo jer smo u Koprivnici prepoznati kao dosljedna i principijelna politička opcija koja zastupa sve one koji žive od svog rada.

Akcija je završena 29. rujna, no mi i dalje stojimo na raspolaganju građanima Koprivnice za sve prijedloge i sugestije koje mogu pridonijeti boljem i kvalitetnijem životu u našoj zajednici.

Predsjednik ogranka Koprivnica
Siniša Kavgić


Jedna gospođa piše žalbu dok neki čestitaju gospodinu Jeđudu na pravom političkom izboru. I ovom akcijom dokazujemo da smo jedina politička opcija koju zanimaju vaši stavovi i koja zastupa običnog malog čovjeka izgubljenog u tranziciji i općem grabežu krupnog kapitala.

| Broj posjeta: 781 |

Želite li komentirati? Objava: "Završila "Knjiga žalbe" u Koprivnici (audio)"

Imate li komentar?