Zaključci akcije anketiranja građana u Popovači

Hrvatski laburisti-Stranka rada, Ogranak Popovača organizirao je u razdoblju od 16. do 19. kolovoza u vremenu od 8.00 -10.00 sati akciju anketiranja građana sa sljedećim pitanjima: Ocijenite rad načelnika općine; Ocijenite rad općinskog vijeća; Ocijenite rad općinske „koalicije“ HSP-SDP; Ocijenite održavanje zelenih površina; Vaš prijedlog za načelnika općine.

Obzirom na sezonu godišnjih odmora, te na klimatske uvjete koji nam nisu išli na ruku prikupljeno je 55 anketnih listića. Daljnjom analizom listića dobili smo sljedeće ocijene na pojedina pitanja:

1. Ocijenite rad načelnika općine – prosječna ocjena 2,38

2. Ocijenite rad općinskog vijeća – prosječna ocjena 2,38

3. Ocijenite rad općinske „koalicije“ HSP-SDP – prosječna ocjena 2,47

4. Ocijenite održavanje zelenih površina – prosječna ocjena 2,47

5. S obzirom da su tek pojedinačni slučajevi ispunjavanja ovog dijela akcije, došli smo do zaključka da kod naših građana prevladava stav da će glasati protiv nekoga, a na žalost ni jedna osoba se nije svojim radom i ugledom nametnula na području Općine.

Građani su osim na anketnim listićima, nezadovoljstvo sa sadašnjim aktualnim političarima u općini izrazili i kroz razgovor sa nama.

Nezadovoljni su sa neodržavanjem okoliša, a ponajviše groblja koje je bez obzira na sušno ljeto katastrofalno.

Također ih bode u oči i gradnja novog „Trga II“ za koji je odvojeno više od 4 miliona kuna iz kredita, a građani svakodnevno ostaju bez posla, podiže se naknada za vodu, smanjuje subvencija za prijevoz učenika i studenata.

Predsjednik Ogranka
Mario Loth

| Broj posjeta: 851 |

Želite li komentirati? Objava: "Zaključci akcije anketiranja građana u Popovači"

Imate li komentar?