Vukovar: Bolja komunikacija s građanima obveza je lokalne samouprave

Smisao javne uprave pružanje je najbolje moguće usluge svojim građanima, kao i transparentno i odgovorno upravljanje javnim novcem. Da se to konačno dogodi potrebno je građane uključiti i općenito bolje komunicirati o svim ključnim temama za naš grad. A ne samo davati predizborna obećanja!

Da li znamo koliko građani participiraju u vlasti i koliko uopće znaju o radu lokalne samouprave, izvršne vlasti i vijećnika? Da li građani znaju uopće o čemu odlučuju kada izlaze na lokalne izbore? Hrvatski laburisti Vukovara upravo su takva pitanja postavljali ovih dana u anketi koju smo proveli s građanima u direktnom kontaktu na ulici. Pitali smo građane neke osnovne podatke o lokalnoj samoupravi i dobili smo očekivano vrlo malo točnih odgovora, a za ilustraciju navedimo da je samo 5% točnih odgovora na trivijalno pitanje o broju zamjenika gradonačelnika.

Ne čudi nas slabo poznavanje i informiranost o radu lokalne samouprave, njenih tijela i izvršne vlasti. Razlog tome treba prvo potražiti u činjenici da vladajuće strukture gotovo sustavno izbjegavaju educirati i uključivati građane, osim što trebaju njihove glasove kada dođu izbori. Tada ih saturiramo s obećanjima koja se obično ne ispunjavaju pa se ista koriste na idućim izborima. Ima li smisla takvo ponašanje? Naravno da ima, ali samo za one koji se istinski ne brinu za interese građana i grada već za vlastite sinekure.

Vukovar je naravno specifičan grad i komunikacija s građanima ima još veću važnost nego li u gradovima i općinama koji nemaju iza sebe traumu našeg grada.

Zato i postoje ogromne tenzije čak i kad država nastoji provoditi zakone, a za manje osjetljiva, ali možda i važnija pitanja od dvojezičnih natpisa građani nisu dovoljno informirani niti senzibilizirani.

Vukovar sigurno ima perspektivu i vrijeme je da se oslobodimo sustavne percepcije kao grad-žrtva već osim jasnog respekta prema prošlosti moramo potaknuti procese koji će, prije svega, pružiti mogućnosti boljeg života za sve građane, a time i zadovoljavati primarne egzistencijalne, socijalne, kulturne i druge interese ljudi i zajednice u cjelini.

Hrvatski laburisti Vukovara upravo radi svega navedenog smatraju da je neophodno otvoriti rad javne uprave za građane, boljim informiranjem odnosno češćom i boljom komunikacijom s građanima. Kada kao stranka uđemo u Gradsko vijeće svakako ćemo inzistirati na tome. Građani moraju znati kako se raspolaže javnim novcem odnosno proračunom, koji su prioriteti, projekti i planovi za idući mandat ali trebamo donijeti i dugoročnu strategiju i osobito uključit struku kako bismo vodili kvalitetnu javnu raspravu, a time privukli i pažnju građana i potakli ih da aktivno sudjeluju i sukreiraju budućnost grada i svoju osobnu.

Ozbiljne promjene dogoditi će se tek kada se prestane vladati našim gradom i gradovima i kada se konačno počne upravljati i služiti interesima građana, jer to je uloga gradonačelnika, njegovih zamjenika, vijećnika i cijele javne uprave.

Hrvatski laburisti znaju da su servis građana i tako ćemo i dalje djelovati, makar nas zato protivnici prozivali za populizam. Mi ne instrumentaliziramo građane u svrhu svog političkog uspjeha, očito je da to rade upravo oni koji bježe od neposredne demokracije i veće participacije građana u odlučivanju o važnim pitanjima za grad, ali i za državu. Kvalitetna komunikacija i informiranje prvi je korak kojeg trebamo učiniti!

Zvonimir Ajbek

Hrvatski laburisti – Stranka rada
predsjednik ogranka Vukovar
e-mail: vukovar@laburisti.com
web: www.vukovarsko-srijemska.laburisti.com

| Broj posjeta: 602 |

Želite li komentirati? Objava: "Vukovar: Bolja komunikacija s građanima obveza je lokalne samouprave"

Imate li komentar?