Viški laburisti o strategiji razvoja Grada Visa

“Na lokalnim izborima za grad Vis, jedino su se Hrvatski laburisti – Stranka rada, Ogranak Vis, zalagali za donošenje strategije razvoja.

Sukladno tome, pozdravljamo što je, napokon, gradska vlast Visa pristupila izradi Strategiji razvoja grada Visa za razdoblje 2015—2020. godine.

Viški laburisti zalažu se za donošenje Strategije održivog razvoja otoka Visa, te izražavamo žaljenje što gradske vlasti grada Visa i grada Komiže nisu zajednički pristupili izradi strategiji otoka Visa.

Neshvatljivo nam je da se ne shvaća da je područje otoka Visa jedinstveno i nedjeljivo. Strateško promišljanje razvoja samo jednog dijela otoka je u osnovi pogrešno i neprihvatljivo.

Molimo i ujedno zahtjevamo od gradske vlasti Visa i Komiže da zajednički pristupe izradi jedinstvene Strategije održivog razvoja otoka Visa, kao temelja za izradu gradskih strateških dokumenata.” – stoji u javnom pismu Predsjednika Ogranka Vis Željka Vojkovića upućenog gradonačelnici grada Komiže i gradonačelniku grada Visa.

| Broj posjeta: 450 |

Želite li komentirati? Objava: "Viški laburisti o strategiji razvoja Grada Visa"

Imate li komentar?