Viški laburisti o sezonskim cijenama bez sezonske povezanosti sa kopnom

Laburisti Visa uputili su oštro pismo Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture te Agenciji za linijski pomorski prijevoz u vezi kršenja uvjeta iz raspisanog natječaja i ugovora o koncesiji brodskog prijevoza

Pomorska veza otoka Visa sa kopnom je od egzistencionalne važnosti za život otočana. Sukladno navedenome neophodno je uravnoteženo pristupanje povezivanju otoka sa kopnom, ali nažalost u posljednje vrijeme svjedoci smo postupanja suprotno interesima građana i gostiju otoka Visa.

1. Sezonski plovidbeni red Jadrolinije nastupio je 25. svibnja za sve osim za otok Vis. Sezonske cijene primjenjivati će se od 3. lipnja za sve uključujući otok Vis, iako će se sezonski plovidbeni red za otok Vis primjenjivati od 1. srpnja 2016. godine. Sezonska cijena prijevoza za četveročlanu obitelj jednaka je cijeni noćenja dva-tri dana u Makarskom primorju.

Predlažemo da se sezonske cijene za Vis primjenjuju od 1. srpnja, od kada se primjenjuje sezonski plovidbeni red. Također, potrebno je preispitati politiku cijena koja direktno utječe na konkurentnost turizma otoka Visa.

2. O Vašem nasilnom krojenju brzobrodske linije Split-(Hvar)-Vis, mimo uvjeta iz natječaja za koncesiju, građani Visa su svojim djelima sve rekli pa riječi nisu potrebne.

a) Jedinstveni građani Visa ponovno blokirali pristajanje katamarana
b) Zašto su Višani u pravu u vezi brzobrodske linije?

Ne mijenjate na lošije postignute standarde brzobrodske linije koja povezuje otok Vis sa Splitom.

3. Srednjodalmatinski otoci su slabo međusobno povezani.

Sukladno navedenome, predlažemo da se, uz postojeću liniju koja povezuju otok Vis sa kopnom, raspiše nova (dodatna) koncesija za brzobrodsku liniju kojom bi se povezali srednjodalmatinski otoci.

S poštovanjem,

Predsjednik ogranka laburista grada Visa
Na znanje: građanima otoka Visa

Željko Vojković

| Broj posjeta: 540 |

Želite li komentirati? Objava: "Viški laburisti o sezonskim cijenama bez sezonske povezanosti sa kopnom"

Imate li komentar?