VINKOVCI Socijalno osjetljivi bave se volontiranjem u udrugama, socijalno neosjetljivi vode grad

Zablude o siromaštvu i nezaposlenosti u Vinkovcima građanima se serviraju kroz manipulacije statističim podacima, te prešućivanjem broja siromašnih i beskućnika. O sve većoj socijalnoj ugroženosti u Vinkovcima svjedoči i broj korisnika usluga vinkovačke socijalne samoposluge, kojih je po zadnjim informacijama dvije tisuće.

Najnoviji izvještaj HZZ-a pokazuje da je u Vinkovcima u siječnju ove godine 8010 nezaposlenih osoba i to je 22.6% od ukupnog broja stanovnika. Broj je nešto veći ako ga stavimo u odnos na broj radno aktivnih sugrađana. Tada dobijemo 33.8% Vinkovčana registriranih na Zavodu. Naravno, ovo ne uključuje sve koji su bez posla već samo one koji zadovoljavaju određene uvjete.

Rasprava o nepreciznom broju nezaposlenih opće je poznata, svojevrsna „in“ tema u Hrvatskoj. Prostora za manipulaciju statističkim brojkama ima na pretek, te ih svatko, uz pomoć malih, administrativnih trikova, okreće u svoju korist. Građani su toga itekako svjesni, pa im ova činjenica uglavnom dodaje sol na rane u već dobro poznatoj apatiji nezaposlenosti.

U namjeri da dobijemo približno točan broj stvarno nezaposlenih Vinkovčana, odnosno da zbrojimo registrirane i neregistrirane, posegnuli smo za prosječnim brojem zaposlenih u zadnjih nekoliko godina. Broj zaposlenih nam je puno važniji od broja administrativno nezaposlenih, jer on pada svake godine! U ovom trenutku Državni zavod za statistiku još nije objavio podatke za prošlu godinu, ali i podaci za četiri godine prije su vrlo korisni za promatranje trenda zaposlenosti u Vinkovcima.

Broj zaposlenih u Vinkovcima

Godina

Broj zaposlenih

Broj stanovnika

2009.

13 325

35 912

2010.

12 527

35 912

2011.

12 511

35 312

2012.

12 427

35 312

2013.

???

35 312

Uzmemo li zadnji broj zaposlenih, računajući da se u 2013. i 2014. nije smanjio, iako trend jasno dokazuje suprotno, te od broja 23 669 (radno aktivno stanovništvo) oduzmemo broj zaposlenih, dolazimo do strašne činjenice da približno 11 240 Vinkovčana nema posao, što je 47.5% radno sposobnog stanovništva! Dok je u Europskim gradovima normalno da radi 65-70% stanovnika, u Vinkovcima ih radi 52.5%. Zanima li gradsku vlast tko su Vinkovčani koji ne rade? Kako preživljavaju ovi ljudi? Na koga bi se mogli osloniti da nema volontera, koji bez ikakve naknade pružaju pomoć kroz udruge?

Vinkovački laburisti su vezanih ruku jer nemamo vijećnike, nemamo priliku sudjelovati u donošenju odluka koje su ključne za život naših sugrađana, ali u ime svih socijalno ugroženih i u ime svih ostalih građana koji nisu zadovoljni životom u gradu na Bosutu, apeliramo na hitno rješavanje socijalnog hendikepa gradske vlasti!

Ogranak Vinkovci

| Broj posjeta: 816 |

Želite li komentirati? Objava: "VINKOVCI Socijalno osjetljivi bave se volontiranjem u udrugama, socijalno neosjetljivi vode grad"

Imate li komentar?