VINKOVCI Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka

Temeljem članka 8. stavka 1. i članka 14. stavka 3. Pravilnika o ustroju Stranke, te sukladno članku 5. Odluke o sazivanju 1. Izvanrednog sabora Stranke, Izvršni odbor ogranka Vinkovci saziva Izvanrednu skupštinu koja će se održati u četvrtak, 11. rujna 2014. s početkom u 18 sati u prostorijama mjesnog odbora “Mala Bosna”, Vladimira Gortana 25a.

Dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Skupštine

2. Usvajanje Dnevnog reda

3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

4. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Prijedlog kandidata za izbor delegata ogranka Vinkovci za 1. Izvanredni sabor Stranke

7. Izbor delegata ogranka Vinkovci za 1. Izvanredni sabor Stranke

8. Izvješće izborne komisije

9. Završna riječ predsjednice Ogranka

Predsjednica Ogranka Vinkovci
Marina Budimir
GSM: 098/ 726 144
e-mail: vinkovci@laburisti.com

| Broj posjeta: 424 |

Želite li komentirati? Objava: "VINKOVCI Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka"

Imate li komentar?

VINKOVCI Poziv na Izvanrednu skupštinu ogranka

Temeljem čl. 8. st. 1. Pravilnika o ustroju Stranke, a sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o održavanju izvanrednih skupština u ograncima koji su na lokalnim izborima ostvarili rezultat manji od 5 %, predsjednica ogranka Vinkovci saziva Izvanrednu skupštinu ogranka Vinkovci koja će se održati dana 11. srpnja 2013. s početkom u 19 sati u prostorijama mjesnog odbora „Mala Bosna“, adresa: Vladimira Gortana 25 a, sa sljedećim Dnevnim redom:

(više…)

| Broj posjeta: 785 |

Želite li komentirati? Objava: "VINKOVCI Poziv na Izvanrednu skupštinu ogranka"

Imate li komentar?