VARAŽDIN Za uređenje Autobusne na sadašnjoj lokaciji

Hrvatski laburisti – Stranka rada, Ogranak Varaždin, podržavaju prijedlog Podružnice HNS Varaždin objavljen u medijima, a u kojem prijedlogu Podružnica HNS Varaždin naglašava da će inicirati izmjene i dopune GUP-a, odnosno dati prijedlog u proceduru da se lokacija za Autobusni kolodvor aktivira na području sadašnjeg Autobusnog kolodvora.

– Zahvalni smo Podružnici HNS-a na brizi za Autobusni kolodvor ali moramo naglasiti da su Hrvatski laburisti još 2012. godine provodili akciju i anketirali na Autobusnom kolodvoru građane Varaždinske županije, što misle o preseljenju Autobusnog kolodvora – ističu.

Inače, prema njihovim informacijama većina anketiranih građana se na anketi izjasnila da autobusni kolodvor treba ostati na mjestu gdje je sada, te da Grad pronađe investitora koji bi uredio Autobusni kolodvor na sadašnjoj lokaciji.

Tadašnji predsjednik Varaždinske Podružnice Hrvatskih laburista, Siniša Miličić, naglasio je da ne vidi ništa sporno da Grad uloži sredstva, da kupi tu parcelu i investira u kolodvor, pošto ionako mjesečno ogromna sredstva idu za kredit za sportsku dvoranu, pa zašto onda ne bismo investirali u kolodvor.

Izvor: http://aktualno.hr/novosti/varazdin/44189_I+Laburisti+za+uredenje+Autobusne+na+sadasnjoj+lokaciji.html

| Broj posjeta: 538 |

Želite li komentirati? Objava: "VARAŽDIN Za uređenje Autobusne na sadašnjoj lokaciji"

Imate li komentar?