VARAŽDIN Smanjiti broj trgovačkih društava u županiji (video)

Klub vijećnika Hrvatskih laburista – Stranke rada pokreće inicijativu za smanjenje broja trgovačkih društava čiji je osnivač Varaždinska županija

Uzevši u obzir financijsko poslovanje, temeljnu djelatnost i broj zaposlenih nameće se zaključak da su dva trgovačka društva potpuno nepotrebna te u vremenima sveopće krize predstavljaju financijski teret. Radi se o društvima Poslovne zone d.o.o. i Varaždinska agencija za marketing i promidžbu d.o.o.

Prema javno dostupnim podacima Poslovne zone d.o.o zadnji su puta ostvarile pozitivan poslovni rezultat 2008. godine i to u iznosu od 1.500 kuna dok je u periodu od 2009. do 2012. godine generirano 730.458,49 kuna gubitaka. Među temeljnim su djelatnostima navedenog Društva izgradnja, organizacija i upravljanje poduzetničkim poslovnim i slobodnim zonama te ulaganja i poticanje ulaganja putem modela javno-privatnog partnerstva. Poslovne zone d.o.o. registrirane su za nekoliko desetaka različitih djelatnosti među kojima su i održavanje i popravak motocikala, iznajmljivanje čamaca za zabavu te čišćenje cesta i tankera.

Skupština društva Poslovne zone d.o.o. na glavnoj je skupštini Društva održanoj 25. travnja 2013. godine donijela odluku o pokriću gubitka koji je nastao u 2012. godini u iznosu od 284.809,92 kune i to na način da osnivač Društva Varaždinska županija tijekom 2013. godine podmiri 150.000,00 kuna, dok će ostatak gubitka iz vlastitog poslovanja podmiriti samo Društvo. Ukoliko „Poslovne zone“ neće biti u mogućnosti podmiriti preostali gubitak, a s obzirom da se radi o Društvu od posebnog značaja za širu zajednicu, Varaždinska će županija u proračunu za 2014. godinu rezervirati sredstva za ovu namjenu.

Varaždinsku agencija za marketing i promidžbu d.o.o. osnovali su ŽUC – Županijska uprava za ceste Varaždinske županije i AZRA – Agencija za razvoj Varaždinske županije.

Osnovne djelatnosti Agencije su organizacija različitih događanja i manifestacija te pružanje usluga na području odnosa s medijima i javnošću.

Agencija iznajmljuje oglasne prostore na autobusnim nadstrešnicama te izdaje list „Županijske vijesti“ koji izlazi tri puta godišnje u nakladi od 46.000 primjeraka i koji se besplatno dostavlja na sve kućne i poslovne adrese u Varaždinskoj županiji.

Agencija je u razdoblju od 2009. do 2012. godine ostvarila dobit od 22.336 kuna dok je iznos primljenih dotacija od strane osnivača iznosio 2.037.005 kuna.

Stav je kluba vijećnika Hrvatskih laburista – Stranke rada kako se postojeća društva i njihovo dvoje radnika trebaju pripojiti Agenciji za razvoj Varaždinske županije čime bi se u proračunu za nadolazeću godinu ostvarile značajne uštede te omogućilo svrhovitije trošenje novca poreznih obveznika.

Mediji o temi:
>> http://www.poslovni.hr/hrvatska/varazdinski-laburisti-za-gasenje-dvaju-zupanijskih-poduzeca-256325
>> http://www.business.hr/vijesti/varazdinski-laburisti-za-gasenje-dvaju-zupanijskih-poduzeca
>> http://www.radio-varazdin.hr/index.php?content=novosti&id=9607
>> http://varazdinske-vijesti.hr/politika/inicijativa-laburista-smanjite-broj-trgovackih-drustava.html

| Broj posjeta: 760 |

Želite li komentirati? Objava: "VARAŽDIN Smanjiti broj trgovačkih društava u županiji (video)"

Imate li komentar?