VARAŽDIN Poziv na Izvanrednu izbornu Skupštinu ogranka

Temeljem članka 8. stavak 1. i 2. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Predsjedništva o sazivanju 1. Izvanrednog Sabora Stranke, Izvršni odbor Ogranka Varaždin Hratskih laburista – Stranke rada, na sjednici održanoj 22. kolovoza 2014 , donio je Odluku o sazivanju izvanredne Skupštine Ogranka Varaždin, koja će se održati u utorak 9. rujna 2014. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma, na adresi Trenkova ulica 2, u Varaždinu.

Za izvanrednu Skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje izvanredne Skupštine i usvajanje dnevnog reda

2. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, izborna komisija, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika

3. Usvajanje Poslovnika o radu

4. Izvješće o Odluci Predsjedništva o sazivanju 1. Izvanrednog Sabora Stranke te postupak izbora delegata za 1. Izvanredni Sabor Stranke

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predlaganje delegata za 1. Izvanredni Sabor Stranke

7. Izbor delegata Ogranka Varaždin za 1. Izvanredni Sabor Stranke

8. Izvješće izborne komisije o izboru delegata

9. Završna riječ

10. Ostala pitanja

Predsjednica Ogranka Varaždin
Jadranka Lukavečki
mob: 098/9282 744
mail: varazdin@laburisti.com

| Broj posjeta: 564 |

Želite li komentirati? Objava: "VARAŽDIN Poziv na Izvanrednu izbornu Skupštinu ogranka"

Imate li komentar?