Učenje o lokalnoj samoupravi

I prije treće nedjelje u svibnju 2013. godine laburisti će znati koga biraju, kako i zašto. Učenje o lokalnoj samoupravi, nadležnostima i aktualnim potrebama ljudi u našoj županiji Koprivničko-križevačkoj je zadatak koji trebamo do kraja savladati. Dio zadaće smo već obavili; naučili smo razgovarati s ljudima i čuti ih, uputiti pitanja i prijedloge na pravu adresu. Imamo zastupnike u Hrvatskom Saboru koji pomažu da se naš glas čuje. Sada moramo i dalje učiti, da možemo dostojno zastupati ljude koji nam iskazuju povjerenje.

Početak pripreme za lokalne izbore označio je posjet predsjednika stranke Dragutina Lesara koji je 22. ožujka u Križevcima održao sastanak s članovima izvršnog odbora podružnice, članovima izvršnih odbora ogranaka i povjerenicima ogranaka.

Predsjednik je izrazio zadovoljstvo radom stranke na tom području ali i naglasio stalnu potrebu usavršavanja i stjecanja znanja. (Tatjana Đuričić Kuric)

| Broj posjeta: 743 |

Želite li komentirati? Objava: "Učenje o lokalnoj samoupravi"

Imate li komentar?