TREŠNJEVKA-SJEVER Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka

U skladu s odredbama čl. 8. točke 1. i čl. 14. točke 3. Pravilnika o ustroju političke stranke “Hrvatski laburisti – Stranka rada” te čl. 5. Odluke o sazivanju 1. Izvanrednog sabora Stranke, Izvršni odbor Ogranka Trešnjevka-sjever saziva Izvanrednu izbornu skupštinu Ogranka na kojoj će se birati delegati za 1. Izvanredni sabor Stranke.

Izvanredna će skupština početi s radom u 20.00 sati, a održati će se u četvrtak, 11. rujna 2014. g. u prostorijama Mjesnog odbora Ciglenica, Selska cesta 44.

Dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Skupštine

2. Usvajanje Dnevnog reda

3. Usvajanje Poslovnika skupštine

4. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Prijedlog delegata Ogranka Trešnjevka-sjever za 1. Izvanredni sabor Stranke

7. Izbor delegata Ogranka Trešnjevka-sjever za 1. Izvanredni sabor Stranke

8. Izvješće izborne komisije

9. Izvješće predsjednika Ogranka o radu Izvršnog odbora od prošlog kvartalnog sastanka Ogranka održanog 8. svibnja 2014., u skladu s čl. 3 točka 3. Poslovnika Izvršnog odbora Ogranka Trešnjevka-sjever

10. Izvješće potpredsjednika Vijeća gradske četvrti Trešnjevka-sjever o radu Vijeća od posljednjeg kvartalnog sastanka

Predsjednik Ogranka Trešnjevka-sjever

Konrad Kiš

| Broj posjeta: 395 |

Želite li komentirati? Objava: "TREŠNJEVKA-SJEVER Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka"

Imate li komentar?