Svi mi u Kaštelima znamo tko uzrokuje zagađenja mora

Poštovani građani, zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije ove godine je 7 puta na 11 točaka (i 5 dodatnih) ispitivao kakvoću mora u našem gradu. Sustav ocjenjivanja kakvoće mora, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje daje pouzdanu ocjenu kakvoće mora, što omogućava mjerenje predvidivosti rezultata, odnosno mjeru rizika od onečišćenja.

Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ove godine, a i ranijih, u našem gradu je najlošija situacija. Postoji nekoliko plaža (Kamp, Torac) gdje je situacija katastrofalna i gdje svjedočimo postavljanu tabli upozorenja za zabranu kupanja. Inspektori na nekim lokacijama i ne postavljaju table sa upozorenjem, jer te plaže nisu na popisu županijskih plaža. Na tim plažama su ,za upozoravanje, nadležne gradske strukture.

Svi mi u Kaštelima znamo tko uzrokuje zagađenja. To su, uglavnom, građani, koji nelegalno ispuštaju sadržaje septičkih jama u more. Kako tome stati u kraj? Vjerujemo da redari, nadležni za nadzor, obavljaju svoj posao. Moguće je da ih je premalo da pokriju cijelu zonu duž obale. Apeliramo na građane, da kad vide takvu ilegalnu radnju ispuštanja nazovu komunalnu službu i to prijave. Ukoliko je građanima problem prijaviti susjeda, zbog straha ili politike „nezamjeranja“ sugeriramo da nama proslijede informaciju (e-adresa Hrvatskih laburista Kaštela je: kastela@laburisti.com) pa ćemo mi proslijediti dalje nadležnim organima.

Kaštela su turističko mjesto, te ovakvi eko-incidenti nam nisu na čast. Pokušajmo svi zajedno riješiti ovaj problem. Uz ovo još apeliramo na nadležne da se pojačaju aktivnosti za završenje projekta Eko-Kaštelanski zaljev, jer će to definitivno riješiti ovaj problem sa ispuštanjem fekalija.

Jadran Periša
Ogranak Kaštela

| Broj posjeta: 769 |

Želite li komentirati? Objava: "Svi mi u Kaštelima znamo tko uzrokuje zagađenja mora"

Imate li komentar?