SPLIT Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka

Temeljem članka 8. stavka 1. i članka 14. stavka 3. Pravilnika o ustroju Stranke, te sukladno članku 5. Odluke o sazivanju 1. Izvanrednog sabora Stranke, Izvršni odbor ogranka Split saziva Izvanrednu skupštinu koja će se održati u četvrtak, 11. rujna 2014. s početkom u 18 sati u prostorijama gradskog kotara Spinut, Matoševa 29.

Dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Skupštine

2. Usvajanje Dnevnog reda

3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

4. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Prijedlog kandidata za izbor delegata ogranka Split za 1. Izvanredni sabor Stranke

7. Izbor delegata ogranka Split za 1. Izvanredni sabor Stranke

8. Izvješće izborne komisije

9. Završna riječ predsjednika Ogranka

Predsjednik Ogranka Split

Lukica Bucat

| Broj posjeta: 330 |

Želite li komentirati? Objava: "SPLIT Poziv na Izvanrednu Skupštinu ogranka"

Imate li komentar?