Split: Laburisti korektiv društvenim nepravdama

U Splitu je 15. listopada 2013. godine u prostorijama Gradskog kotara Špinut za predsjednike, tajnike, članove izvršnih odbora ogranaka Split, Trogir, Makarska i Kaštela te aktivnije članice i članove Hrvatskih laburista – Stranke rada Splitsko-dalmatinske županije održana edukacija u organizaciji Ureda Nikole Vuljanića, zastupnika Hrvatskih laburista u Europskom parlamentu, a u suradnji sa GUE/NGL grupacijom i Hrvatskim laburistima – Strankom rada.

Razgovaralo se o važnosti participacije građana na EU izborima, EU institucijama koje su na raspolaganju građanima, te ulozi ljevice u EU i Hrvatskoj. O prve dvije teme predavanje je održala Marina Budimir, uz potporu Dine Domijan i Ive Galović, dok je potpredsjednik stranke Zvonimir Međeral, govoreći o ljevici, istaknuo pozitivna iskustva i uspjeh Hrvatskih laburista na regionalnoj i lokalnoj razini, te ukazao na značajnu ulogu ljevice i budućem većem utjecaju u Europi i Hrvatskoj.

Izlaganje Marine Budimir o EU institucijama, pravnoj stečevini EU kroz značaj Povelje o temeljnim pravima EU-a te obrani prava građana EU, otvorilo je dijalog o kršenju prava građana i slobodi kretanja. Stečeno znanje o putovima obrane prava građana kroz formalne institucije EU i besplatne službe pravne pomoći nužan su uvjet za realizaciju cilja Hrvatskih laburista u služenju interesima građana.

Kako se važne odluke za naše građane donose na europskoj razini, jednoglasni smo u važnosti sudjelovanja u njihovom donošenju. Uspješno sudjelovanje našeg zastupnika u Europskom parlamentu Nikole Vuljanića, dokaz je da su Hrvatski laburisti čvrst korektiv društvenim nepravdama te nositelji politike pravednog i uređenog društva. Aktivnim pristupom Hrvatskih laburista, zahvaljujući građanima Hrvatske koji to svojim glasom podupiru, otvoren je put ka promjeni i napretku.

U konstruktivnom dijalogu o pozitivnim iskustvima u radu na lokalnoj razini pozivamo građane da nam se pridruže na putu promjene prema društvu pravednosti i jednakosti. (Edin Nurkić)

O europskoj uniji i u Zadru

Na radionici na teme ‘Važnost participacije građana na EU izborima’, ‘EU institucije na raspolaganju građanima’ i ‘Uloga ljevice u Europskoj uniji i Hrvatskoj’ u srijedu 16. listopada u Zadru sudjelovali su laburisti Ličko-Senjske, Zadarske i Šibensko-Kninske županije. Pri izlaganju prvih dviju tema naglasak je bio na potrebi osvješćivanja građana o njihovim pravima i mogućnostima pravne i druge zaštite u EU. Pri tome se razvila žustra i konstruktivna rasprava u kojoj su brojni članovi stranke dali svoje mišljenje i pokazali solidno poznavanje institucija EU.

Potpredsjednik stranke Zvonimir Međeral stranačkim kolegama govorio je o potencijalima ljevice u EU. Članovi stranke iz triju županija upoznati su i s radom europarlamentarne grupacije kojoj pripadaju Hrvatski laburisti, GUE-NGL koja je i sufinancirala ovaj projekt, te zastupnika Nikole Vuljanića čiji je ured organizirao radionicu. Bilo je riječi i o trenutačnoj problematici lokalnih organizacija te o predstojećim planovima stranke. (Marko Vidučić)

| Broj posjeta: 1.420 |

Želite li komentirati? Objava: "Split: Laburisti korektiv društvenim nepravdama"

Imate li komentar?