Rezultati ankete provedene u akciji Spasite svoj glas – upoznajte Hrvatske laburiste provedene u Daruvaru

Obavještamo vas o rezultatima ankete provedene 30. travnja 2011. na glavnom gradskom trgu za vrijeme akcije daruvarskih i đulovačkih Laburista pod nazivom Spasite svoj glas – upoznajte Hrvatske laburiste!

Anketa je bila anonimna. Ispitivala je trenutno raspoloženje građana i propitkivala javno mišljenje o trenutnom društvenom i političkom životu grada. Na anketna pitanja odgovorilo je 70 Daruvarčana.

Na pitanje ima li u Daruvaru korupcije, 92 % ispitanih smatra da ima, dok samo 2,9 % misli da nema korupcije u našem gradu. Ne zna njih 4,3 %.

Nadalje, 90 % ispitanih izjavilo je kako im je dosta jednih te istih političara i stranaka u gradu. Samo 1,00 % ispitanih građana ne misli tako, a njih 9 % ne zna.

Na pitanje treba li Daruvaru pruga, 63 građanina od njih 70 ili 90% kazalo je kako Daruvaru pruga treba. Samo 7 % njih misli da pruga nije potrebna, a njih 3 % ne zanima taj problem.

Da su Daruvaru potrebne novine, misli 89 % ispitanih, suprotnog mišljenja je njih 11 %.

Većina ispitanih, njih 72 % smatra kako grad ne pomaže dovoljno lokalne sportske klubove, 24 % ne zna, a 4 % njih je zadovoljno.

Novi i veći vrtić, želi 85 % ispitanih građana,

a da odnos prema kulturi i kulturnom amaterizmu može biti bolji misli 66 % naših ispitanih sugrađana.

Zaključujemo kako društvenom i političkom situacijom u gradu nije zadovoljna velika većina ispitanih građana te će Hrvatski laburisti, na temelju rezultata ankete i uočenih problema, raditi na traženju i predlaganju konkretnih rješenja kako bi doprinijeli poboljšanju društvenoga i političkog života koji građani Daruvara i zaslužuju.

Vladan Ivković,
predsjednik Hrvatskih laburista – Stranke rada Ogranak Daruvar

| Broj posjeta: 1.521 |

1 komentar u "Rezultati ankete provedene u akciji Spasite svoj glas – upoznajte Hrvatske laburiste provedene u Daruvaru"

  1. Ovo je sjajno!
    Nadam se da niste akciju zaštitli kao intelektualno vlasništvo 🙂
    Vjerujem da će mnogi Ogranci htjeti to kopirati.

    Romano Krauth
    Ogranak Trnje

Imate li komentar?