Pula: Među građanima

Pulski su laburisti u subotu 2. veljače pojavio se među građanima na dvije nove lokacije u gradu na tržnici Veruda i ispred „Stande“ u Šijani.

I ovu subotu članovi ogranka Pula bili su među građanima, razgovarali i tumačili ciljeve i program stranke, primali primjedbe i zapažanja građana o aktualnom stanju i problemima u našem gradu, Istri i Hrvatskoj te dijelili promidžbeni materijal.

| Broj posjeta: 801 |

1 komentar u "Pula: Među građanima"

  1. Još uvijek ste nam ostali dužni odati “tajnu” izrade promidžbenih materijala 👿 !

    I drugi bi radili, ali ne znaju ništa o materijalima i tehnici!

    [rjk]

Imate li komentar?