Prva akcija vrbovečkih laburista

U nedjelju 23. prosinca na Trgu Petra Zrinskog nedavno osnovani vrbovečki laburisti proveli su svoju prvu akciju. Cilj aktivnosti bio je anketiranjem prikupiti ocjene građana aktualne situacije i lokalne vlasti u gradu Vrbovcu te građanima predstaviti Hrvatske laburiste – Stranku rada. Građani su u anketi davali ocjene od 1 do 5 za slijedeće ključne teme javnog interesa:

– Komunalna infrastruktura

– Prometna povezanost grada

– Kultura i sport

– Zdravstvene i liječničke usluge

– Odnos grada prema umirovljenicima, nezaposlenima i mladima

– Ocjena lokalne vlasti

– Prijedlozi i kritike

Građane se u anketi također pitalo prate li rad Hrvatskih laburista – Stranke rada. Detaljni grafikoni s rezultatima ankete nalaze se u prilogu.

Akciju anketiranja građana odradili su članovi: Aleksić Zlatko, Dinjar Tibor, Fotović Stjepan, Kos Mladen, Marunić Žarko, Ivica Filipaj i Milodrag Jovanović. Iz ogranka Velika Gorica bio je prisutan kolega Mile Pavlović. Prilikom provođenja akcije sakupljene su 52 ankete.

Nakon provođenja akcije održan je sastanak kojem su pristupili svi članovi IO ogranka. Anketiranje građana i predstavljanje ogranka odrađeno je uspješno. Prilikom samog anketiranja u stranku je pristupilo nekoliko novih članova. (Tibor Dinjar)

| Broj posjeta: 880 |

Želite li komentirati? Objava: "Prva akcija vrbovečkih laburista"

Imate li komentar?