Problematika zagađenja: autentični suvenir iz Kostrene

Na 28. županijskoj sjednici održanoj 9. lipnja vijećnica Laburista Jelena Krpan sudjelovala je u raspravi na temu INA d.d. rafinerija nafte Rijeka. Zahtjev za uvrštenje teme INA, radi učestalih onečišćenja i požara su vijećnici Jelena Krpan i David Bregovac u dva navrata zatražili još u studenom 2015. i veljači 2016.

Gosti na sjednici, predstavnici Ine su dali informaciju o sigurnosnom stanju u Ini te informaciju o aktivnostima vezanim uz onečišćenje mora prilikom zadnjeg akcidenta od 12. svibnja 2016.g.

Nezadovoljna prezentacijom i objašnjenjem predstavnika Ine i MOL-a kako su sva onečišćenja sanirana u cijelosti, vijećnica Hrvatskih laburista Jelena Krpan je na govornicu donijela jučerašnje fotografije stanja na plažama ispod pogona Ine u Urinju koje su još pune tragova mazuta, te suvenir, posudicu ispunjenu crnim, zauljenim oblutcima također jučer prikupljenima na plaži Klančić.

Vijećnica je predstavnicima Ine uputila pitanje koliko bi iznosila kazna za slično onečišćenje u npr. Finskoj ili Danskoj. Dodatno postavila je mnoga pitanja vezana uz učestale incidente koji se događaju unatoč obavljenim remontnim radovima. Nizu uobičajenih incidenata: požara, gustog dima iz dimnjaka, pojačane buke i dima na baklji priključilo se i masovno istjecanje ugljikovodika u more i na obližnje plaže. Vijećnica je prozvala predstavnike Ine da su iznijeli neistine prilikom obavještavanja javnosti o uzroku onečišćenja mora, obale i podmorja. U Ininim izvješćima se tvrdi da se radilo o lož ulju koje je isteklo iz zauljene kanalizacije, dok struka tvrdi da je u more istekao mazut iz spremnika. Imajući na umu starost velikog dijela pogona INE, Hrvatski laburisti izražavaju zabrinutost i traže da se provede korometrijsko ispitivanje unutarnjih stjenki i podnica spremnika, a rezultati ispitivanja da se dostave Županiji.

Krpan i Bregovac

Jelena Krpan je izrazila i nezadovoljstvo reakcijom Županijskog operativnog centra, koji je prema prvim informacijama izjavio da je onečišćenje sanirano. Međutim, to nije točno, a ubrzo se ustanovilo da nisu stradale samo plaže ispod rafinerijskih pogona, već i kostrenske plaže prema Rijeci, pa i udaljenije plaže na otoku Cresu i u Istri, što potencijalno dovodi u pitanje i predstojeću turističku sezonu.

Dakle, šteta koju je počinila INA je nemjerljiva, i materijalna i nematerijalna, bez obzira promatramo li onečišćenje okoliša, strah i zabrinutost mještana ili turističku sezonu.

Hrvatski laburisti – Stranka rada stoga su predložili Županu da podnese tužbu temeljem Zakona o zaštiti okoliša za nepoduzimanje potrebnih mjera i kaznenu prijavu temeljem Kaznenog zakona RH za kaznena djela protiv okoliša.

U rebalansu proračuna prihvaćen je amandman vijećnika Davida Bregovca. Program javnih potreba u sportu će se temeljem predloženog amandmana povećati za 100.000,00 kn. Zajednica sportova PGŽ će taj iznos alocirati za aktivnost povećanja dostupnosti sportskih sadržaja djeci Gorskog kotara. Naime, mladi sportaši na tom području su ostali značajno zakinuti za mogućnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima sa ostalim vršnjacima, a što je izuzetno bitno za njihov psihofizički razvoj. Uslijed nedostatka sredstava, u Gorskom kotaru je manje sportskih selekcija, sudjeluje se u reduciranom broju natjecanja, sportova itd. Ovim amandmanom povećat će se dostupnost sportskih sadržaja djeci Gorskog kotara.

Vijećnica Jelena Krpan je svojim amandmanom tražila sredstva za aktivnosti udruga koja se bave problematikom djece s teškoćama u razvoju. Iako amandman nije prihvaćen, vijećnica je dobila jamstvo da će na idućem rebalansu županije biti osigurana namjenska sredstva za usluge logopeda. (GV)

| Broj posjeta: 398 |

1 komentar u "Problematika zagađenja: autentični suvenir iz Kostrene"

  1. Zagađenje mora je incident povraćanja a onaj koji se ispovračao neka očisti i pospremi pod svaku cijenu ono što je učinio. U protivnom pokazat ćemo se SLABIĆIMA,

Imate li komentar?