Prestanite s praksom zapošljavanja po stranačkoj podobnosti

Dragutin Lesar, predsjednik Hrvatskih laburista, na sjednici Sabora (16. veljače 2011.) upotrijebio je termin “politička korupcija” i time pokrenuo problem s kojim se susrela većina onih koji su možda i imali priliku za posao, ali nisu pripadali “pravoj” političkoj opciji. Naime, oni koji u današnje vrijeme traže posao u državnim službama ili u tvrtkama koje kontrolira državna ili lokalana vlast, bez obzira na svoje kvalifikacije, iskustvo ili sposobnosti, moraju biti i politički podobni, odnosno pripadati stranci na vlasti na državnoj ili lokalnoj razini. U javnosti se taj problem prešućuje ili se o njemu govori vrlo malo, kao o nekoj nuspojavi, ali obični ljudi svakodnevno o tome pričaju. Situacija je takva u cijeloj Hrvatskoj, a Slavonija i Baranja nije izuzetak, jedino što tu vrstu korupcije na našem području provodi lokalna stranka na vlasti.

Predsjednik Hrvatskih laburista smatra da je takvo regrutiranje članova u redove pojednih stranaka krajnje nedopustiva ucjena u situaciji kada ne radi više od 340.000 ljudi, a prekinut će se tek kada se vodstva stranaka javno odreknu takvog načina prikupljnja članstva. U vremenima kada ljudi žele raditi pod svaku cijenu, prihvaćajući i poslove za koje su prekvalificirani kako bi se domogli bilo kakvih izvora prihoda, na snazi je više nego ikad dosad politička korupcija koja bi trebala pomoći stranci na vlasti (u državi, ali i lokalno) da ondje i ostane bez obzira na to što država svakim danom tone, a s njom i većina nas.

Zahtjevamo, stoga, od svih predsjednika ogranaka, stranaka, posebice od gradonačelnika, Gospodina Bubala da odmah prestanu sa praksom zapošljavanja po stranačkoj podobnosti!

Suzana Šimić
predsjednica osječkog ogranka Hrvatskih laburista-Stranke rada

| Broj posjeta: 672 |

Želite li komentirati? Objava: "Prestanite s praksom zapošljavanja po stranačkoj podobnosti"

Imate li komentar?