Poziv na skupštinu ogranka Delnice

Zbog povećanja broja članova ogranka i zbog preuzimanja dužnosti predsjednika podružnice PGŽ od strane tajnika ogranka, Izvršni odbor ogranka donio je odluku o sazivanju Izvanredne izborne skupštine ogranka Delnice koja će se održati u subotu, 23. ožujka 2013. s početkom u 19 sati u prostorijama Radničkog doma u Delnicama sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Otvaranje skupštine

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

4. Izbor radnog predsjedništva

5. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

6. Izbor verifikacijske komisije,komisije za glasanje i izborne komisije

7. Izvještaj verifikacijske komisije

8. Glasanje o razrješenju tajnika i člana Izvršnog odbora

9. Izvještaj komisije o provođenju glasanja o razrješenju tajnika i člana Izvršnog odbora

10. Predlaganje kandidata za izbor članova Izvršnog odbora i tajnika ogranka

11. Utvrđivanje liste kandidata za izbor članova Izvršnog odbora i tajnika Ogranka

12. Predstavljanje kandidata za:

– tajnika ogranka

– članove Izvršnog odbora ogranka

13. Izbor tajnika i članova Izvršnog odbora

14. Izvještaj Izborne komisije

15. Završna riječ predsjednika ogranka.

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik ogranka Delnice
Dražen Magdić

| Broj posjeta: 394 |

Želite li komentirati? Objava: "Poziv na skupštinu ogranka Delnice"

Imate li komentar?