Poziv na osnivanje ogranka Pučišća

Pozivamo vas na Osnivačku skupštinu ogranka Stranke za područje općine Pučišća na otoku Braču u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a koja će se održati dana 9. veljače 2013. s početkom u 17 sati u prostorijama Dvorana porat, adresa: Trg hrvatskog skupa 10 sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

2. Izbor radnog predsjedništva

3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izbor verifikacijske komisije

5. Izbor izborne komisije

6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:

– predsjednika ogranka

– tajnika ogranka

– članova Izvršnog odbora ogranka

7. Izvještaj verifikacijske komisije

8. Utvrđivanje liste kandidata

9. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora

10. Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području grada, županije te na nacionalnoj razini.

11. Izvještaj Izborne komisije

12. Završna riječ predsjednika ogranka.

Jurica Marković
Hrvatski laburisti – Stranka rada
Povjerenik za Splitsko-dalmatinsku županiju

| Broj posjeta: 659 |

1 komentar u "Poziv na osnivanje ogranka Pučišća"

  1. Dragi prijatelji, ovo nam je treći “otočki” ogranak u SD županiji. Uskoro će biti četvrti. otocima treba nova vizija. Ovi ljudi će je potaknuti.

    Jadran Periša

Imate li komentar?