Poziv na osnivanje ogranka Kaptol

Temeljem ovlaštenja Predsjedništva Stranke sazivam Osnivačku Skupštinu ogranka za područje općine Kaptol koja će se održati dana 24. ožujka 2013. godine s početkom u 19 sati u prostorijama općine Kaptol, adresa Školska 7 sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

2. Izbor radnog predsjedništva

3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izbor verifikacijske komisije

5. Izbor izborne komisije

6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:

– predsjednika ogranka

– tajnika ogranka

– članova Izvršnog odbora ogranka

7. Izvještaj verifikacijske komisije

8. Utvrđivanje liste kandidata

9. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora

10. Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području općine, grada, županije te na nacionalnoj razini ( riječ člana Predsjedništva Stranke )

11. Izvještaj izborne komisije

12. Završna riječ predsjednika ogranka

Predsjednik podružnice Požeško-slavonske županije
Davor Bošnjak

| Broj posjeta: 477 |

Želite li komentirati? Objava: "Poziv na osnivanje ogranka Kaptol"

Imate li komentar?