Poziv na osnivanje ogranka Grubišno Polje

Pozivamo vas na Osnivačku skupštinu ogranka Stranke za područje grada Grubišnog Polja koja će se održati dana 8. veljače 2013. s početkom u 18,30 sati u prostorijama vijećnice grada Grubišnog Polja, adresa: Trg bana Jelačića 1 sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

2. Izbor radnog predsjedništva

3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izbor verifikacijske komisije

5. Izbor izborne komisije

6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:

– predsjednika ogranka

– tajnika ogranka

– članova Izvršnog odbora ogranka

7. Izvještaj verifikacijske komisije

8. Utvrđivanje liste kandidata

9. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora

10. Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području grada, županije te na nacionalnoj razini.

11. Izvještaj Izborne komisije

12. Utvrđivanje liste kandidata za gradsko vijeće Grubišnog Polja

13. Završna riječ predsjednika ogranka.

| Broj posjeta: 1.198 |

Želite li komentirati? Objava: "Poziv na osnivanje ogranka Grubišno Polje"

Imate li komentar?