Poziv na osnivačku skupštinu ogranka Varaždinske Toplice

Temeljem ovlaštenja Predsjedništva Stranke sazivam Osnivačku skupštinu ogranka grada Varaždinske Toplice koja će se održati u četvrtak 29. listopada 2015. godine s početkom u 18 sati u prostorima restorana „Đurina hiža“ na adresi Varaždinska 70 u Varaždinskim Toplicama sa sljedećim dnevnim redom:

1. usvajanje poslovnika o radu Skupštine

2. izbor radnog predsjedništva

3. izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. izbor verifikacijske komisije

5. izbor izborne komisije

6. kandidiranje i predstavljanje kandidata za:

a) predsjednika ogranka

b) tajnika ogranka

c) članova Izvršnog odbora ogranka

7. izvještaj verifikacijske komisije

8. utvrđivanje liste kandidata

9. izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora

10. upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području grada Varaždinske Toplice, županije ta na nacionalnoj razini

11. izvještaj izborne komisije

12. završna riječ predsjednika ogranka

Ivan Malenica, povjerenik ogranka Varaždinske Toplice

| Broj posjeta: 329 |

Želite li komentirati? Objava: "Poziv na osnivačku skupštinu ogranka Varaždinske Toplice"

Imate li komentar?