Poziv na osnivačku Skupštinu Ogranka Pleternica

Temeljem ovlaštenja Predsjedništva Stranke sazivam Osnivačku skupštinu ogranka za područje grada Pleternica koja će se održati 8. prosinca 2014. godine sa početkom u 18 sati u prostorijama restorana Buba, sa slijedećim dnevnim redom:

1) Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

2) Izbor radnog predsjedništva

3) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4) Izbor verifikacijske komisije

5) Izbor izborne komisije

6) Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:

a) predsjednika ogranka

b) tajnika ogranka

c) članova Izvršnog odbora ogranka

7) Izvještaj verifikacijske komisije

8) Utvrđivanje liste kandidata

9) Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora

10) Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima Stranke na području grada Pleternice, županije te na nacionalnoj razini.

11) Izvještaj Izborne komisije

12) Završna riječ predsjednika ogranka

Davor Bošnjak, predsjednik podružnice Požeško-slavonske županije

| Broj posjeta: 410 |

Želite li komentirati? Objava: "Poziv na osnivačku Skupštinu Ogranka Pleternica"

Imate li komentar?