Poziv na Osnivačku skupštinu ogranka Crikvenica

Osnivačka skupština ogranka Crikvenica održat će se u subotu, 1. ožujka 2014. s početkom u 11 sati u prostorijama Gradske vijećnice u Crikvenici, adresa: Petra Preradovića 1 sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

2. Izbor radnog predsjedništva

3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izbor verifikacijske komisije

5. Izbor izborne komisije

6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:

– predsjednika ogranka

– tajnika ogranka

– članova Izvršnog odbora ogranka

7. Izvještaj verifikacijske komisije

8. Utvrđivanje liste kandidata

9. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora

10. Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području općine, grada, županije te na nacionalnoj razini ( riječ člana Predsjedništva Stranke).

11. Izvještaj Izborne komisije

12. Završna riječ predsjednika ogranka

Povjerenica Dina Domijan
mob: 091/212-2002
e mail: dina.domijan@gmail.com

| Broj posjeta: 312 |

Želite li komentirati? Objava: "Poziv na Osnivačku skupštinu ogranka Crikvenica"

Imate li komentar?