Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Rijeka

Temeljem Odluke Izvršnog odbora ogranka Rijeka, sazivam Izvanrednu izbornu skupštinu Ogranka Rijeka koja će se održati u četvrtak 9. srpnja 2015. s početkom u 19 sati u prostorijama Stranačkog doma u Ciottinoj (velika sala) adresa: Ciottina 19, Rijeka.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i konstatiranje broja prisutnih

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

4. Izbor radnog predsjedništva

5. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

6. Izbor verifikacijske i izborne komisije

7. Izvještaj verifikacijske komisije na temelju popisa Voditeljice središnjeg ureda

8. Predlaganje kandidata za izbor članova Izvršnog odbora, predsjednika i izvješće o kandidacijskom postupku za izbor članova Izvršnog odbora i predsjednika Ogranka

9. Utvrđivanje liste kandidata za izbor članova Izvršnog odbora i predsjednika Ogranka 10. Odluka o opozivu Izvršnog odbora Ogranka Rijeka

11. Predstavljanje kandidata za:

a. predsjednika ogranka

b. članove Izvršnog odbora ogranka

12. Izbor predsjednika i članova Izvršnog odbora

13. Izvještaj Izborne komisije

14. Završna riječ predsjednika Ogranka

Pozivi za Izvanrednu skupštinu Ogranka članovima stranke bit će dostavljeni putem e-pošte, a članovima koji pri upisu nisu naveli adresu e-pošte, pozivi će biti dostavljeni u pisanoj formi na kućnu adresu te će biti objavljeni na web stranicama Podružnice i službenoj web stranici Stranke.

Prilog: Poslovnik o radu Skupštine ogranka

Predsjednik
Vedran Sabljak

| Broj posjeta: 355 |

Želite li komentirati? Objava: "Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Rijeka"

Imate li komentar?

Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Rijeka

Temeljem Odluke Predsjedništva o imenovanju povjerenika za grad Rijeku od 18. srpnja 2012. godine, sazivam Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Rijeka koja će se održati u četvrtak, 6. rujna 2012. s početkom u 18:30 sati u prostorijama Hrvatske čitaonice Trsat, adresa: Šetalište Joakima Rakovca 33, Trsat, Rijeka sa slijedećim Dnevnim redom:

(više…)

| Broj posjeta: 869 |

Želite li komentirati? Objava: "Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Rijeka"

Imate li komentar?