POZIV na Izvanrednu izbornu skupštinu istarske županije

Temeljem Članka 21. stavka 5. Pravilnika o ustroju Stranke i odluke IO Podružnice donesene na 12. sjednici od 17. rujna 2013., sazivam Izvanrednu skupštinu Podružnice istarske županije koja će se održati dana 9. listopada 2013. godine, s početkom u 19 sati u prostorijama grada Vodnjana, na adresi Trgovačka 2, Vodnjan.

ODLUKA O SAZIVANJU IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE PODRUŽNICE ISTARSKE ŽUPANIJE

I.
Na Skupštini će se birati tajnik i članovi Izvršnog odbora iz ogranka Medulin i ogranka Pula.

II.
Sjednice Izvršnih odbora ogranaka na kojima se biraju delegati za Skupštinu podružnice moraju se održati u terminu od 25 rujna do 02. listopada 2013. godine. Izbor delegata vrši se tajnim glasanjem, a broj delegata pojedinog ogranka utvrđuje se prema ključu utvrđenom u članku 40. stavku 5. Statuta Stranke.

Broj delegata se utvrđuje sa stanjem broja članova ogranka na dan 02. listopad 2013. godine u 24:00 sata prema podacima središnjeg registra članova Stranke.

Broj članova pojedinog ogranka s popisom članova dostaviti će se ograncima do 03 listopada 2013. godine.

III.
Na sjednicama Izvršnih odbora ogranaka predlažu se kandidati za tajnika i članove Izvršnog odbora Podružnice istarske županije iz redova članova ogranaka i to prema ključu utvrđenom u članku 17. stavku 1. Pravilnika o ustroju Stranke.

Na listi kandidata mora biti više prijedloga kandidata nego ih se bira.

Prijedlozi se utvrđuju javnim glasanjem.

Kandidatima za, tajnika i članove IO Podružnice Istarske županije, IO ogranaka su dužni osigurati termin za predstavljanje te ih informirati o danu, mjestu i vremenu održavanja sastanka ogranka.

IV.
Svi izvještaji o izabranim delegatima za skupštinu podružnice kao i kandidatima za tajnika i članove Izvršnog odbora podružnice moraju biti dostavljeni na mail istarska@laburisti.com 24 sata nakon sastanka izvršnog odbora ogranka, a najkasnije do 03.listopada 2013. godine u 18:00 sati. Svi kandidati nakon završenog kandidacijskog postupka, dužni su dostaviti svoj životopis, fotografiju na mail istarska@laburisti.com za potrebe objave na službenim web stranicama podružnice.

V.
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE PODRUŽNICE ISTARSKE ŽUPANIJE

Pozdravni govor i otvaranje Skupštine

Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, kandidacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

Izvješće verifikacijske komisije

Izvješće o kandidacijskom postupku za izbor tajnika i članova Izvršnog odbora Podružnice

Utvrđivanje liste kandidata za izbor tajnika i članova Izvršnog odbora Podružnice

Predstavljanje kandidata za tajnika i članove Izvršnog odbora Podružnice

Izbor tajnika i članova Izvršnog odbora Podružnice

Obraćanje gostiju Skupštine delegatima

Izvješće izborne komisije

Završna riječ predsjednika Podružnice

VI.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljenja na web stranicama .

Damir Ilić
predsjednik podružnice Istra

Kontakt: 095/3890-776
E-pošta: istarska@laburisti.com

| Broj posjeta: 1.098 |

Želite li komentirati? Objava: "POZIV na Izvanrednu izbornu skupštinu istarske županije"

Imate li komentar?