Paušal po mjeri vodovoda – Osijek

Da je “Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva” samo još jedan od nameta kojim se dodatno i neargumentirano opterećuje budžet građana dobili smo potvrdu i na kolegiju gradonačelnika Krešimira Bubala, kada je istaknuto pozitivno poslovanje svih gradskih poduzeća.

Spomenuta i vrlo sporna Uredba, koja je završila i na Ustavnom sudu jer je utvrdila da fiksna vodna naknade obuhvaća troškove:

a) očitavanja vodomjera, obrada očitanih podataka i dostava računa izričito je zabranjeno odredbom članka 12. i st. 4. članka 24. Zakona o zaštiti potrošača,

b) servisiranje vodomjera i održavanje priključka utvrđeno je neobjektivno jer je prije svega priključak unaprijed plaćen, uključivo i mjerni uređaj, a stvarni trošak servisiranje vodomjera za cca 5 puta manji od nameta utvrđeno spornom Uredbom. Naime, u periodu od 5 godina, kada je potrebno zamijeniti ili servisirati mjerni uređaj, potrošač kategorije kućanstvo će platiti (25 x 12 x 5) = cca 1,500,00 kn, što znači da će platiti 5 – 6 mjernih uređaja, a zamijenit će se moguće jedan.

Pored svega navedenog Vodovod-Osijek još dodatno odstupa od nametnute Uredbe pa naplaćujući minimalno 25,00 kn po svakom računu dobiva i višestruko veću zaradu.

Uzmimo u obzir samo zgrade sa deset stanova koje mjesečno izdvajaju 250,00 kn za usluge:

1. očitavanja vodomjera

2. obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga, (koja se sastoji iz ukucavanja stanja vodomjera, štampanja i slanja 10 računa)

3. umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, (jednom u 5 godina, iako se to radi i rjeđe)

4. tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga,

5. ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće (sigurno se ne vrši po priključku).

koji su već sada ugrađeni u cijenu vode. Zbrojivši sve proizlazi da će samo jedna takva zgrada dodatno platiti 15.000 kn u 5 godina (što je propisani rok za zamjenu vodomjera) i to za usluge koje su već sada uključene u cijenu vode.

Uvođenjem paušala, a ne smanjivanjem varijabilnog dijela cijene vode Vodovod – Osijek prema našim procjenama na taj način dolazi do dodatnog mjesečnog prihoda od cca 2.000.000 kn.

Vodovod-Osijek i gradonačelnik Bubalo su svjesni činjenice da je namet neopravdan još do prije tri mjeseca pokušavali iznaći način odgode primjene Uredbe, ali u tome nažalost nisu uspjeli. Uz čestitke za pokušaj i višemjesečno odugovlačenje, Hrvatski laburisti grada Osijeka pitaju na osnovu čega je određena visina paušala u iznosu od 25,00 kn, što je jedan od najskupljih paušala u državi?

Vodovod-Osijek posluje pozitivno, i s ponosom se ističe 72.000.000 Eura bespovratnih sredstava iz EU. Sve činjenice govore u prilog tome da je paušal nepotreban!

Pozivamo s toga odgovorne osobe grada i ovog gradskog poduzeća da već jednom stanu na stranu građanina o kojem trebaju brinuti, te postanu primjer svim davateljima usluga u lijepoj našoj spustivši cijenu paušala na minimalni iznos dozvoljen uredbom – 4,09 kn po računu!

Ujedno se postavlja pitanje kako je moguće da su unatoč dugogodišnjem pozitivnom poslovanju Vodovoda plaće radnika ostale na nivou prošlog stoljeća, a povećanje mogu dobiti samo određeni i to korekcijom broja bodova? Svi pokazatelji govore da su pravi radnici ove gradske tvrtke već zaslužili i da se Uprava tvrtke sjeti i njihovih džepova.

Predsjednik podružnice Osječko baranjske županije
Vladimir Cindrić

| Broj posjeta: 839 |

Želite li komentirati? Objava: "Paušal po mjeri vodovoda – Osijek"

Imate li komentar?