Osnovan ogranak u Skradinu

Nakon Šibenika i Knina, treći ogranak Hrvatskih laburista u Šibensko-kninskoj županiji je osnovan u Skradinu. Sa ovim osnivanjem najavljujemo osnivanje županiske podružnice, te nakon toga i drugih ogranaka.

U Skradinu je za predsjednika ogranka izabran Tomislav Periša, za tajnika Nikola Jurić, te za članove izvršnog odbora Natali Nimac, Josip Bura i Mladenka Periša.

Osnivačkoj skupštini osim članiva ogranka Skradin je bio prisutan i županiski povjerenik Predrag Kuvač. (PK)

| Broj posjeta: 793 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnovan ogranak u Skradinu"

Imate li komentar?