Osnovan ogranak u Šibeniku

U Šibeniku je 22. prosinca 2011. godine održana Osnivačka skupština ogranka Šibenik. Na osnivačkoj skupštini izabrani su za: predsjednicu ogranka – Ljiljana Gospodnetić; tajnika – Predrag Kuvač, te za članove izvršnog odbora: Miro Krnić, Daren Petkovic i Slavica Radovčić. Osnivačkoj skupštini prisustvovali su Predsjednik kaštelanskog ogranka: Jadran (Dado) Periša, tajnica Blaženka Galić i član Izvršnog odbora Kaštela – Ivan Rosić.

| Broj posjeta: 1.751 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnovan ogranak u Šibeniku"

Imate li komentar?