Osnovan ogranak Sibinj

U srijedu 28. prosinca 2011. u Društvenom domu u Grižićima osnovan je ogranak Sibinj Hrvatskih laburista – Stranke rada.

Za predsjednika ogranka izabran je Vladimir Pavić, jedan od članova s najdužim stažom u laburistima naše županije. Iako su mu tek 23 godine bio je delegat na 1. saboru stranke u Zagrebu. Za tajnika je izabran Ivan Pavić, a za članove izvršnog odbora izabrani su Adam Buđinski, Predrag Gunčević i Krešimir Pavić.

Na sastanku je bilo riječi o izbornim rezultatima stranke na području općine Sibinj koji su ocijenjeni kao iznenađujuće dobar rezutat, iako do tada nije osnovan ni ogranak u Sibinju. Prisutne je pozdravio i čestitao na izboru povjerenik za Brodsko -posavsku županiju Zoran Popović.

| Broj posjeta: 1.192 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnovan ogranak Sibinj"

Imate li komentar?