Osnovan ogranak Orebić

Na osnivačkoj skupštini ogranka Orebić koja je održana 21. listopada za predsjednicu je izabrana Ifeta Muratović Živković, za tajnika Danko Uglešić, a za članove Izvršnog odbora Gordana Uglešić, Nafa Kurtović i Linda Crljenković.

| Broj posjeta: 755 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnovan ogranak Orebić"

Imate li komentar?