Osnovan ogranak Jarmina

U utorak 26. ožujka 2013. godine osnovan je ogranak Hrvatskih laburista Jarmina, kao četvrti po redu u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Za predsjednicu je izabrana struč. spec. Ivanka Rožić ing. sec., za tajnika Petar Šišić, a za članove izvršnog odbora su izabrani Dragan Čurić, Danijel Ileković i Mirjana Meljkuti.

Ogranak Jarmina na lokalne izbore izlazi samostalno sa listom za općinsko vijeće.

| Broj posjeta: 688 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnovan ogranak Jarmina"

Imate li komentar?