Osnovan ogranak Hrvatskih laburista u Vukovaru

(Vukovar, 12. rujna 2012.) Na osnivačkoj skupštini, koja je održana u ponedjeljak, 10. rujna 2012. godine osnovan je ogranak Hrvatskih laburista – Stranke rada u Vukovaru. Na osnivačkoj skupštini bilo je prisutno 15 novih članova, a većini njih to je prvi politički angažman.

Za predsjednika ogranka izabran je Zvonimir Ajbek, a za tajnika ogranka izabrana je Ljiljana Kumar. Na osnivačkoj skupštini također su izabrani i članovi Izvršnog odbora ogranka Vukovar Dragica Natkaj, Želimir Vulić, Zoran Stojilović, Dragana Jeleč i Vasilj Kostelnik.

Osnivačkoj skupštini prisustvovao je i Branko Vukšić, saborski zastupnik i potpredsjednik stranke kao i kolege iz ogranka Vinkovci koji su došli pozdraviti nove kolege.

Novo rukovodstvo ogranka obećalo je da će učiniti sve kako bi se do kraja jeseni osnovala podružnica Hrvatskih laburista-Stranke rada u Vukovarsko-srijemskoj županiji i kako bi se u svim većim mjestima u županiji Laburisti mogli pojaviti na lokalnim izborima.

| Broj posjeta: 1.192 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnovan ogranak Hrvatskih laburista u Vukovaru"

Imate li komentar?