Osnovan ogranak Dugo Selo

U četvrtak 1. ožujka 2012. osnovan je ogranak Stranke Hrvatskih laburista – Stranke rada u Dugom Selu. Za predsjednika Ogranka jednoglasno je izabran Rolando Peharec, dok je Zoran Kosić izabran za tajnika, a za izvršni odbor najveći broj glasova dobili su Julijana Zrno, Stipe Ravlić i Marko Kovačić. (RP)

Na slici Rolando Peharec

| Broj posjeta: 1.358 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnovan ogranak Dugo Selo"

Imate li komentar?