Osnovan ogranak Bakar

Ogranak stranke za Grad Bakar osnovan je u petak, 24. veljače 2012. u VMO Krasica. Za predsjednika ogranka izabran je Dean Toić, za tajnicu Janja Kružić, a članovi Izvršnog odbora postali su Sanja Devjak, Ljiljana Marijon i Jozo Đaković.

Ogranak grada Bakra sedmi je po redu ogranak osnovan pod povjereništvom podružnice PGŽ.

Budući da je rad temelj svakog društva, cilj nam je štititi prava radnika, kao i prava nezaposlenih i umirovljenika, koja su u posljednje vrijeme ozbiljno narušena. Rad ogranka težit će povećanju standarda i boljitku života svih građana na području lokalne samouprave Grada Bakra, a građanima ćemo se predstaviti nizom akcija koje su u planu u najkraćem mogućem roku. (DT)

| Broj posjeta: 1.006 |

Želite li komentirati? Objava: "Osnovan ogranak Bakar"

Imate li komentar?