Održana "Knjiga žalbe" u Čazmi

Dana 15. rujna 2012. Hrvatski laburisti – Stranka rada, ogranak Čazma, na gradskoj su tržnici u Čazmi održali stranačku akciju “Knjiga žalbe”. Pošto je cilj akcije bio uputiti pitanja, prijedloge i kritike prema gradonačelniku i gradskoj vlasti, akcija je bila prilično dobro prihvačena od strane građana, te je večina građana odlučila nešto uputiti prema gradskoj vlasti. Unatoč lošem vremenu, imali smo dosta dobar odaziv na akciju. (Tomislav Dabac)

| Broj posjeta: 782 |

Želite li komentirati? Objava: "Održana "Knjiga žalbe" u Čazmi"

Imate li komentar?