Odluka o sazivanju Izvanredne izborne skupštine podružnice Sisačko – moslavačke županije

Temeljem čl. 50. st. 2. Statuta Stranke Predsjedništvo Stranke donosi Odluku da će se Izvanredna izborna skupština podružnice Sisačko – moslavačke županije održati u petak 24. veljače 2017. godine, s početkom u 19,00 sati u prostorijama podružnice Sisačko – moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 20, Sisak.

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Predsjedništvo
Zagreb, 9. veljače 2017. godine

ODLUKA O SAZIVANJU IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE PODRUŽNICE
SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

I.

Temeljem čl. 50. st. 2. Statuta Stranke Predsjedništvo Stranke donosi Odluku da će se Izvanredna izborna skupština podružnice Sisačko – moslavačke županije održat dana u petak 24. veljače 2017. godine, s početkom u 19,00 sati u prostorijama podružnice Sisačko – moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 20, Sisak.

II.

Na Skupštini će se birati predsjednik podružnice Sisačko – moslavačke županije.

III.

Na Skupštini podružnice punopravno odlučuju delegati ogranaka. Delegate za Skupštinu podružnice biraju Izvršni odbori ogranaka.

Sjednice Izvršnih odbora ogranaka na kojima se biraju delegati za Skupštinu podružnice moraju se održati u terminu od 11. do 22. veljače 2017. godine.

Delegati se biraju tajnim glasanjem, a broj delegata pojedinog ogranka određuje se prema ključu definiranom u članku 47. stavku 5. Statuta Stranke.

Broj delegata utvrđuje se temeljem stanja broja članova ogranka na dan 11. veljače 2017. godine u 24:00 sata prema podacima središnjeg registra članova Stranke.

Broj članova pojedinog ogranka s popisom članova, Voditelj središnjeg ureda dostavit će ograncima do 12. veljače 2017. godine.

IV.

Izvještaj o izabranim delegatima i kandidatima za predsjednika podružnice moraju biti dostavljeni Predsjedništvu Stranke na mail ured@laburisti.com 24 sata nakon sjednice izvršnog odbora ogranka, a najkasnije do 22. veljače 2017. godine u 20:00 sati

V.

Odluke Skupštine pravovaljane su ako je na Skupštini nazočno više od 50 posto biranih delegata.

VI.

Na sjednicama Izvršnih odbora ogranaka predlaže se kandidat za predsjednika podružnice Sisačko – moslavačke iz redova članova ogranaka, sukladno članku 16. stavku 2. Pravilnika o ustroju Stranke.

Prijedlozi se utvrđuju javnim glasanjem.

VII.

Na Skupštini podružnice temeljem čl. 20. st.65. Pravilnika o ustroju svaki član može istaknuti svoju kandidaturu za predsjednika podružnice. Kandidatura je pravovaljana ako je podrži najmanje 10 posto članova, ali ne manje od 10 članova nazočnih na Skupštini ili delegati koji predstavljaju 10 posto članova podružnice.

VIII.

Po pozivu predsjednika Stranke, ukoliko je potrebno, svi kandidati za predsjednika Podružnice dužni su se odazvati na razgovor s Predsjedništvom Stranke.

IX.

Za pravovaljani izbor kandidat za predsjednika Podružnice mora dobiti više od 50 posto glasova nazočnih delegata Skupštine.

Ako se u prvom krugu izbora ne izabere predsjednik Podružnice, Skupština će u drugom krugu birati između dvaju kandidata s najviše osvojenih glasova u prvom krugu.

Ako ni u drugom krugu nije izabran predsjednik, radno predsjedništvo raspušta Skupštinu, a novu Skupštinu saziva Predsjedništvo Stranke.

X.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE PODRUŽNICE SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnih tijela Skupštine: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, kandidacijska komisija, izborna komisija, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
 4. Izvješće verifikacijske komisije
 5. Izvješće o kandidacijskom postupku za izbor predsjednika podružnice Sisačko – moslavačke županije
 6. Utvrđivanje liste kandidata za izbor predsjednika podružnice Sisačko – moslavačke županije
 7. Predstavljanje kandidata za predsjednika podružnice Sisačko – moslavačke županije
 8. Izbor predsjednika podružnice Sisačko – moslavačke županije
 9. Obraćanje gostiju Skupštine delegatima
 10. Izvješće izborne komisije
 11. Završna riječ predsjednika podružnice Sisačko – moslavačke županije

XI.

Sukladno odredbama iz čl. 20. Pravilnika o ustroju Stranke, Izvršni odbora podružnice čine: predsjednik podružnice, predsjednici ogranaka, predstavnici ogranaka koji imaju više od 100 članova te predsjednici interesnih organizacija na razini podružnice.

XII.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljenja na web stranicama Stranke.

Predsjednik

Tomislav Končevski

| Broj posjeta: 245 |

Želite li komentirati? Objava: "Odluka o sazivanju Izvanredne izborne skupštine podružnice Sisačko – moslavačke županije"

Imate li komentar?