OBŽ Žene u predizbornim kampanjama još se koriste samo za kuhanje kave

Jedini način da se započne s poštovanjem Zakona o ravnopravnosti spolova na izbornim listama u korist žena je da se taj zakon izmijeni i dopuni. Naime, iako propisuje 40 posto žena na izbornim listama, ne sadrži ni jednu sankcijsku mjeru u slučaju da se zakon ne poštuje.

– Čini se kako je nekima još u interesu da žene ne participiraju u političkom odlučivanju, posebice na lokalnim razinama, gdje bi žene mogle najviše pridonijeti konkretno svojoj zajednici, a tome svjedočimo pri svakoj predizbornoj kampanji kada se žene i te kako koriste za “folklor”, kuhanje kava i pečenje kolača, ali ih na listama, kao ni poslije u dnevnoj politici nema. Pravog izvješća o konkretnom stanju na terenu u Osječko-baranjskoj županiji još nema, ali pogledom na popis članova političkih tijela općina i gradova možete vidjeti da su žene vrlo slabo zastupljene. Iako se ponekad govori da žene nisu zainteresirane, upravo tu treba djelovati na način da se javnost educira i da se promiče važnost sudjelovanja oba spola u političkom djelovanju. Svjedoci smo da se upravo ljudska prava žena krše i kroz obrazovni sustav jer još nema nikakve edukacije u školama o rodnim ulogama i ravnopravnosti spolova – upozorila je na trećoj tematskoj sjednici Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Silvija Dološić.

Sjednici su nazočili i predstavnici Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, a zanimljivo je kako je psihologinja Josipa Božić posvjedočila da se žene još ne javljaju na vrijeme i ne prijavljuju zlostavljača, pa u Osijeku imaju slučajeva i žena koje po pomoć dolaze tek nakon 40 godina zlostavljanja.

Izvor: http://www.glas-slavonije.hr/224440/3/Zene-u-predizbornim-kampanjama-jos-se-koriste-samo-za-kuhanje-kave

| Broj posjeta: 689 |

Želite li komentirati? Objava: "OBŽ Žene u predizbornim kampanjama još se koriste samo za kuhanje kave"

Imate li komentar?