Novo vodstvo u Slavonskom Brodu

Na skupštini ogranka koja je održana 1. veljače u domu A. Starčevića u Osječkoj ulici izabran je novi predsjednik ogranka Sl. Brod i novi članovi IO podružnice. Novi predsjednik i članovi su birani zbog prelaska na nove dužnosti dosadašnjeg vodstva. Za predsjednika ogranka izabran je Orlando Nađ. Za članove izvršnog odbora ogranka su izabrani: Mario Mijaljica, Tomislav Kurkutović i Branko Horvatović.

Na sastanku se razgovaralo o podnesenom zahtjevu prema gradskom poglavarstvu u vezi sa prijevozom djece u naselju Kardinala F. Kuharića na koje nismo dobili odgovor te je zaključeno da će ogranak tražiti od grada službeni odgovor. Pozivamo saborske zastupnike da pokrenu inicijativu da se umirove zastupnici koji su aktivirali svoje pravo na veću mirovinu na 1 dan kako bi oslobodili mjesta u saboru mladim perspektivnim ljudima.

Dogovorena je organizacija svečane sjednice koja će se održati 8. veljače 2012. u domu A. Starčević u Osječkoj ulici povodom 1. obljetnice od osnutka brodskog ogranka. (IZ)

| Broj posjeta: 1.198 |

Želite li komentirati? Objava: "Novo vodstvo u Slavonskom Brodu"

Imate li komentar?