Novo vodstvo u Belišću

Dana 15. ožujka 2012. godine u ogranku Belišće održana je izvanredna izborna skupština kojom prilikom su izabrana nova tijela ogranka. Na rečenoj skupštini je bilo nazočno petnaest članova ogranka, a izbori su protekli u duhu demokracije i transparentnosti. Za predsjednika ogranka od ponuđena dva kandidata izabran je Vlatko Papac, za tajnika ogranka izabran je Zoran Bakić, a izvršni odbor čine Ružica Ringel, Marija Lovrić i Romana Lovrić.

| Broj posjeta: 1.082 |

Želite li komentirati? Objava: "Novo vodstvo u Belišću"

Imate li komentar?