Novi ZOR bitno pogoršava položaj radnika

Na tribini koju su u petak 7. ožujka 2014. godine organizirali laburisti Koprivnice, u ispunjenoj Gradskoj vijećnici EU parlamentarac Nikola Vuljanić istaknuo je da novi Zakon o radu predviđa donju granicu poštivanja radničkih prava, što ovaj Zakon čini kriminalnim aktom.

Saborski zastupnik Mladen Novak pokazao je na koji način premijer Zoran Milanović danas brani ono što je napadao prije samo nekoliko mjeseci, citirajući izjave premijera od 2010. godine do danas. Siniša Miličić, predsjednik varaždinske podružnice Hrvatskih laburista – Stranke rada govorio je o načinu na koji će ove promjene u zakonodavstvu utjecati na radno intenzivne industrijske grane poput kožarstva, tekstilne industrije i industrije obuće, pri čemu su žene osobito ugrožena skupina. Darko Tetec, predsjednik koprivničkog Ogranka laburista, objasnio je utjecaj novog Zakona o radu na lakše otpuštanje i smanjenje broja Podravkaša.

Zaključak tribine bio je da se novim Zakonom o radu položaj hrvatskog radništva bitno pogoršava i da postajemo moderno roblje ili samo sredstvo za postizanje što većih profita. Ako ovaj Zakon bude usvojen, rečeno je, rijetko koji hrvatski radnik će dočekati punu mirovinu. Predloženi Zakon u ovom obliku pogoduje krupnom kapitalu i neće polučiti nova i lakša zapošljavanja nego lakša otpuštanja, naročito radnika koji su pred kraj svog radnog vijeka.

| Broj posjeta: 815 |

Želite li komentirati? Objava: "Novi ZOR bitno pogoršava položaj radnika"

Imate li komentar?